Phần 4: Việc quản lý nhân sự mà HR tham gia hỗ trợ, đào tạo quản lý sales là các phần nào?

[Chuẩn hoá HR for Sales. – SMEs – VN]
Phần 4: Việc quản lý nhân sự mà HR tham gia hỗ trợ, đào tạo quản lý sales là các phần nào?

Việc quản lý nhân sự mà HR tham gia hỗ trợ, đào tạo quản lý sales là các phần:
+ Tuyển dụng – Phỏng vấn
+ Thử việc -> Đánh giá
+ Kiểm tra xác thực hồ sơ nhân sự
+ Thiết kế gói C&B cho Sales
+ Thang bậc lương, Career Path cho Sales các vị trí
+ Sổ tay nhân viên
+ Văn hoá doanh nghiệp
+ Truyền thông nội bộ & Team building
+ Ghi nhận & Quản lý đánh gía hàng tháng Sales
+ Đánh gía tăng lương, tăng bậc theo chu kỳ
+ Nghỉ việc
+ Luật nhân sự: Hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức…
+ Hỗ trợ xây dựng MTCV hiệu qủa cho Sales
+ Từ điển năng lực cho Sales

Theo SalesDesign.vn

Còn tiếp…

Trả lời

Các kênh liên hệ
Liên hệ