Bảng giá

Bảng giá đăng tin tuyển dụng

 

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Users

Price


Gói đăng tin tuyển dụng

khuyến mãi dùng thử

1 việc làm

1 lượt nổi bật việc làm

1 lượt làm mới việc làm

0 đồng

30 ngày

Bảng giá tìm kiếm ứng viên

 

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

GÓI CƠ BẢN

2

TRIỆU

30 CV

Thời hạn: 4 tuần

GÓI TIÊU CHUẨN

3

TRIỆU

50 CV

Thời hạn: 8 tuần

GÓI NÂNG CAO

4

TRIỆU

100 CV

Thời hạn: 12 tuần

Các kênh liên hệ
Liên hệ