Phần 5: Việc quản lý quản lý sales mà HR cần nắm để hỗ trợ Sales là phần nào?

Từ sự hiểu biết rõ các vấn đề quản lý trên phòng Sales mới tập trung phân tích và triển khai hiệu quả các công việc của phòng mình và chia sẻ để HR nắm bắt thông tin:
+ Kế hoạch kinh doanh
+ Chiến lược kinh doanh
+ Kế hoạch tuyển dụng
+ Kế hoạch đào tạo đội Sales
+ Quản lý và tổ chức triển khai
+ Quản lý Budget Sales
+ KPI Sales ( Theo tháng or cố định)

#SalesDesign #HRforSales
Hệ thống hoá và thiết kế kinh doanh SMEs
Khoa học và nghệ thuật trong Sales
Tư vấn, đào tạo, cung cấp độ ngũ Sales.

Hỗ trợ thông tin và đặt lịch tư vấn:
Ms Khuyen Phan: 0915 100 550
Email: salesdesign.vn@gmail.com

Trả lời

Các kênh liên hệ
Liên hệ