Phần 1: Hiện trạng HR , Sales ở SMEs?

[Chuẩn hoá HR for Sales – SMEs – VN]
Phần 1: Hiện trạng HR , Sales ở SMEs?

Việc tuyển, dùng sales tại các doanh nghiệp SMEs càng ngày càng khó khăn hơn do các yếu tố sau:
+ Chưa có bộ phận chuyên trách dành riêng tuyển sales cho công ty: Có thể công ty nhỏ, HR kiêm nhiệm tuyển cho nhiều bộ phận
+ Không đầu tư thời gian, tiền bạc những kênh kiếm Sales hiệu quả: Thường bị động và khi thật sự cần mới đi tìm -> Tuyển chọn nhanh, chưa đánh gía kỹ nhân sự Sales
+ Nhân viên Sales quá nhiều cơ hội việc làm từ các công ty: 01 Ứng viên nhận quá nhiều lời mời phỏng vấn của nhiều doanh nghiệp đến mức ứng viên không thèm tới phỏng vấn dù đã hẹn với HR
+ Công ty chưa hoàn thiện or không có qui trình phỏng vấn bài bản
+ Công ty chưa thật sự xem trọng việc tuyển dụng Sales sao hiệu quả
+ Sales dễ dàng tìm công việc Part-time, Freelancer, Grap, giao hàng…
+ Sales vào nhưng không có qui trình, kế hoạch thử việc rõ ràng: Sales bơi, mất phương hướng dễ nản và nghỉ…
+ Chế độ lương, thưởng, phúc lợi, hoa hồng không rõ ràng, không minh bạch : Lương Sales mới lại cao hơn nhân viên cũ -> mâu thuẫn nội bộ
+ Sales không thấy được lộ trình phát triển cá nhân ở công ty
+ Sales nhận doanh thu/ doanh số/ lợi nhuận từ công ty, phòng Sales quá cao so với thực tế or Sales không hiểu được tại sao đưa ra được doanh thu đó…
+ Sales 3, 4 tháng vào nhưng thấy không hiệu quả, không kiếm được tiền vì thiếu Lead, thiếu người hướng dẫn…=> Có xu hướng tìm việc mới
+ Người quản lý chịu KPI doanh thu quá cao nên không dành thời gian quản lý: Đào tạo, hướng dẫn, giúp đỡ đội Sales.
+ Chính sách Sales, chính sách khuyến khích sales không kích thích được đội Sales
+ Sales bị giao việc kiêm nhiệm quá nhiều chức năng: bán hàng, phát triển thị trường, thu hồi công nợ, chăm sóc khách hàng, kể cả triển khai…

+ Các HR được đưa lên từ Admin, từ Assistant nên không hiểu rõ hết các nghiệp vụ nhân sự dẫn đến không thể hỗ trợ phòng sales hiệu quả
+ Các quản lý sales đi lên từ chuyên môn bán hàng giỏi và chưa học qua về quản lý nhân sự nên không thể quản lý đội ngũ bài bản & hiệu quả.
+ Càng ngày HR và Sales có một khoãng cách lớn nên mạnh phòng nào phòng đó lo nghiệp vụ của mình mà không tập trung theo mục tiêu chung của công ty

Theo Sales Design.vn

Còn tiếp…

Trả lời

Các kênh liên hệ
Liên hệ