Phần 2: HR for Sales là gì?

[Chuẩn hoá HR for Sales. – SMEs – VN]
Phần 2: HR for Sales là gì?

Hiện nay nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến việc làm sao tuyển sales đúng người và phù hợp với công ty mình, do đó cần phải có bộ phận HR hiểu được business của công ty, hiểu được công việc của đội Sales để tham gia vào kế hoạch và chiến lược của đội Sales.

HR & Sales đã bắt đầu gắn kết theo mục tiêu chung của công ty (Business Goal) không còn hoạt động riêng lẻ theo nghiệp vụ của phòng ban mình như trước.

Những công ty đa quốc gia, FDI, công ty tập đoàn lớn đã và đang dịch chuyển mạnh sang các mô hình HRBP, từng HR Partner Strategy phụ vụ các BU ( Business Unit ) về: Phân tích các gói C&B cho từng level, tuyển dụng, Law… các HRBP manager này phải có kiến thức về kinh doanh và quản trị nhân sự. (Tham khảo hình)

Tuy nhiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam chưa thể dùng mô hình HRBP mà HR phải kiêm nhiệm và hợp tác với các trưởng bộ phận làm sao hiệu qủa nhất.

Để làm được điều này HR của SMEs phải hiểu được phòng Sales, quản lý Sales, đội Sales cần hỗ trợ gì để hiệu quả? Ngược lại quản lý đội Sales phải hợp tác như thế nào để HR hỗ trợ mình tốt nhất. Mục tiêu cuối cùng là đạt được Business Goal của công ty.

Theo SalesDesign.vn

Còn tiếp…

Trả lời

Các kênh liên hệ
Liên hệ