Chuyên viên phát triển dữ liệu BĐS

hà nội
7.000.000 ₫ - 15.000.000 ₫ / tháng

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

  1. Chi tiết công việc:
  • Tìm kiếm, khảo sát, check thông tin,nhập dữ liệu thông tin thị trường về giá thuê, giá bán của Bất động sản
  • Theo dõi,phân tích, báo cáo biến thị trường Bất động sản.
  • Kỹ năng tìm kiếm thông tin am hiểu về giá và thị trường bất động sản và xử lý excel
  • Kỹ năng phân tích dữ liệu, am hiểu chuyên môn định giá Hỗ trợ định giá tài sản
  • Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng/Giám đốc CN về các vấn đề có liên quan đến công việc thẩm định giá tài sản được giao giải quyết
Các kênh liên hệ
Liên hệ
Chuyên viên phát triển dữ... Công Ty Tnhh Thẩm Định Giá Và Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội