- Làm việc độc lập và làm việc nhóm. - Lập kế hoạch & quản lý thời gian làm việc hiệu quả. - Kỹ năng tạo dựng và duy trì mối quan hệ. - Giao tiếp

Các kênh liên hệ
Liên hệ