CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM THẠCH

công tác vên bán hàng online

Chi tiết công ty

Ngày 16/02/2022 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM THẠCH được thành lập, trên cơ sở kế thừa và tái cấu trúc công ty TNHH Kỹ nghệ và Thương mại Tin học Toàn Cầu. Xác định lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp các sản phẩm hàng hóa  và  luôn xác CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM THẠCH định mục tiêu là đem lại cho khách hàng những giá trị và lợi ích tối ưu. Để làm được điều này,
KIM THACH INVESTMENT COMPANY LIMITED cung cấp các dịch vụ tổng thể, bao gồm:

o   Tư vấn và cung cấp giải pháp

o   Cung cấp và triển khai các phần mêm và mua sắm

o   Cung cấp các dịch vụ quản trị, vận hành, phân phối hàng hóa

o   Nghiên cứu và phát triển phần mềm ứng dụng

 

Xác định sự tin cậy của khách hàng là giá trị cốt lõi của công ty,
KIM THACH INVESTMENT COMPANY LIMITED luôn đặt khách hàng vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động kinh doanh,
KIM THACH INVESTMENT COMPANY LIMITED chú trọng đến sự thành công của mỗi dự án, của sự hợp tác và mối quan hệ khăng khít, lâu dài với mỗi khách hàng.
KIM THACH INVESTMENT COMPANY LIMITED tập trung cao cho sự phát triển công ty và sự hợp tác với từng khách hàng theo chiều sâu nhưng đồng thời cũng luôn xem xét đến sư phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý. Do đó, sau nhiều năm hoạt động,
KIM THACH INVESTMENT COMPANY LIMITED đã xây dựng được cho mình một năng lực tham chiếu với tập khách hàng, đối tác, hợp đồng dự án có số lượng, quy mô, tính đa dạng và phức tạp của giải pháp kỹ thuật có bề dày không thua kém các công ty cùng lĩnh vực hàng đầu trên thị trường.

 

Luôn ý thức nâng cao những giá trị mà mình đem lại,
KIM THACH INVESTMENT COMPANY LIMITED cũng liên tục nỗ lực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, vì lợi ích cộng đồng. Sự hài hòa giữa các giá trị lợi ích đem lại, giữa sự phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, giữa ngắn hạn và dài hạn là cơ sở cho sự phát triển của
KIM THACH INVESTMENT COMPANY LIMITED trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

 

Các kênh liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM T... CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM THẠCH