Công ty cổ phần đầu tư và phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ Việt Nam

Cty CP ĐT&PT sản phẩm khoa học và công nghệ Việt Nam

Chi tiết công ty

u tư phát triển và Phân phối độc quyền sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Viện Công Nghiệp Thực Phẩm – Viện Hàn Lâm. Với công nghệ khoa học hiện dai cung Giáo sư, Tiến sĩ hàng đầu Việt Nam!

Các kênh liên hệ
Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư và... Công ty cổ phần đầu tư và phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ Việt Nam