GIỚI THIỆU

Công việc phù hợp và ổn định – Môi trường làm việc thân thiện – Chế độ theo quy định – Trở thành nhân viên xuất sắc trong lĩnh vực và nhiệm vụ đã đảm nhiệm. – Coi công việc đã đảm nhận như một niềm đam mê lớn và luôn làm việc hết mình vì niềm đam mê đó.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhVí Điện Tử Momo
  Tháng 01-2019 đến hiện tại:

  – Quản lý các đối tác hiện hữu của MoMo (Hộ doanh nghiệp, Doanh nghiệp lớn/nhỏ)
  – Chăm sóc và đào tạo, truyền thông chính sách mới kịp thời đến đối tác
  – Phối hợp đối tác chạy chương trình Promo/Event
  – Tìm kiếm ký kết – hợp tác điểm giao dịch mới

Trình độ học vấn
 • Y Sĩ Trung Cấp Quân Y 2
  2015 - 2017
Các kỹ năng
 • Làm việc nhóm
  80%
 • Giải quyết vấn đề
  80%
 • Quản lý thời gian
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ