GIỚI THIỆU

Muốn tìm kiếm một công việc ổn định và gắn bó lâu dài. Không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn Có chí cầu tiến

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Burger King
  Tháng 08-2016 đến 05-2018:

  Đón khách, sắp xếp chỗ ngồi.
  Phục vụ ăn & uống
  Nhận order nước uống, thức ăn…
  Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc
  Thực hiện theo phân công công việc của Quản lý

Trình độ học vấn
 • Kỹ Thuật Cơ Khí Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
  2015 - 2018
Các kênh liên hệ
Liên hệ