GIỚI THIỆU

Thích công việc có áp lực, yêu cầu cao.

Trình độ học vấn
  • Công Nghệ Thông Tin
    2014
Các kỹ năng
  • Phân tích và xử lý tình huống
    95%
  • Thuyết trình
    80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ