GIỚI THIỆU

hòa đồng, dễ thích nghi, chịu khó tìm tòi trong công việc.

Kinh nghiệm làm việc
 • Quản Lý Cửa HàngPHOENIX_V
  06/2009 - HIỆN TẠI
 • Chuyên Viên Kinh DoanhGALAXY
  01/2019 - 05/2019
 • Chuyên Viên Kinh DoanhTTC LAND
  11/2016 - 09/2018
 • nhân viênVINCOM
  01/2015 - 10/2016
 • Nhân Viên Bán HàngCỬA HÀNG FAMILY MART
  01/2012 - 07/2015
 • Nhân Viên Nhập Dữ LiệuKHAI SÁNG
  03/2014 - 06/2015
Trình độ học vấn
 • Công nghệ thông tin -STU (ĐẠI HỌC)
  2012 - 2012
Các kỹ năng
 • Làm việc nhóm
  100%
 • Năng động
  100%
 • Giải quyết vấn đề
  70%
 • Giao tiếp
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ