GIỚI THIỆU

-Mong muốn tìm được một công việc ổn định, có được môi trường làm việc để phát huy hết khả năng của mình và gắng bó lâu dài với tổ chức. ‐Mục tiêu mong muốn thăng tiến và cống hiến hết mình co tổ chức công ty

Trình độ học vấn
 • Cử Nhân Quản Lý Nhà Nước Chuyên Ngành Quản Lý Tổ Chức Và Nhân SựHọc Viện Hành Chính Quốc Gia
  2015 - 2019

  Loại tốt nghiệp:
  Giỏi

Các kỹ năng
 • Tiếng Anh
  80%
 • TIN HỌC
  90%
 • Quản lý chiến lược
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ