Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Chăm Sóc Khách HàngTNHH Tư vấn thông tin Tân Hạo
  2019-8 HIỆN TẠI
Trình độ học vấn
 • Quản Trị Khách Sạn Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn
  2019-7 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Chăm Sóc Khách Hàng (1 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ