GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Phát triển kĩ năng

Trình độ học vấn
  • Kinh doanh xuất nhập khẩuCĐ Kinh Tế Đối Ngoại
    9/2014 -10 /2018
Các kỹ năng
  • MS Office
    70%
  • Giao Tiếp
    75%
Các kênh liên hệ
Liên hệ