Trình độ học vấn
  • Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt HànCao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn
    2019-11 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
  • Tư Vấn Bán Hàng (1 năm)
    %
  • Nghiên Cứu Thị Trường (1 năm)
    %
Các kênh liên hệ
Liên hệ