GIỚI THIỆU

Hoà đồng, giao tiếp tốt, chuyên tâm trong công việc, chơi tốt các môn thể thao, dễ tạo mối quan hệ

Kinh nghiệm làm việc
 • Quản Lí Cửa HàngVnb quận 10
  2018-06 2019-03
Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Sài Gòn
  2020-6 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Thương Mại Quốc Tế (1 năm)
  %
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (1 năm)
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Giao tiếp
  %
 • Tiếng Anh
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ