GIỚI THIỆU

Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động nhiều thử thách có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCông ty cổ phần đầu tư SK
  Tháng 5/2018 – tháng 4/2019

  • Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giải đáp thắc mắc• Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giải đáp thắc mắc
  • Triển khai các chương trình khuyến mãi từ phía ccoong ty xuống khách
  hàng nhằm gia tăng doanh số bán hàng. 
  •Chốt đơn hàng và theo dõi công nợ khách hàng theo hợp đồng đã ký
  • Triển khai các chương trình khuyến mãi từ phía công ty xuống khách hàng
  nhằm gia tăng doanh số bán hàng. 
  •Chốt đơn hàng và theo dõi công nợ khách hàng theo hợp đồng đã ký

 • Nhân viên kinh doanhCông ty cổ phần Nagakawa TPHCM
  Tháng 11/2017 – tháng 5/2018:

  • Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giải đáp thắc mắc
  • Triển khai các chương trình khuyến mãi từ phía công ty xuống khách hàng
  nhằm gia tăng doanh số bán hàng. 
  •Chốt đơn hàng và theo dõi công nợ khách hàng theo hợp đồng đã ký

 • Nhân viên kinh doanhCông ty cổ phần đầu tư SK:
  Tháng 10/2016 – tháng 10/2017

  • Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giải đáp thắc mắc
  • Triển khai các chương trình khuyến mãi từ phía ccoong ty xuống khách
  hàng nhằm gia tăng doanh số bán hàng. 
  •Chốt đơn hàng và theo dõi công nợ khách hàng theo hợp đồng đã ký

 • Nhân viên kinh doanhCông ty thiết bị điện Borcheng
  Tháng 05/2014 – 5/2016

  • Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giải đáp thắc mắc
  • Triển khai các chương trình khuyến mãi từ phía ccoong ty xuống khách
  hàng nhằm gia tăng doanh số bán hàng.

Các kỹ năng
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết trình tốt.
  %
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
  %
 • Sử dụng thành thạo Words, Excel, PowerPoint.
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ