GIỚI THIỆU

– Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm – Góp phần vào sự phát triển công ty – Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường có chế độ đãi ngộ tốt – Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Gỗ Tư Nhân
  Quản Trị - Luật

  – Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  – Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giá cả
  – Chăm sóc khách hàng
  – Thuyết phục khách hàng

Trình độ học vấn
 • Quản Trị - Luật Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh
  2012 - 2017
Các kênh liên hệ
Liên hệ