Kinh nghiệm làm việc
 • ORGANIZERELLE MAGAZIN
 • PRODUCER ASSISTANTNHACCUATUI
 • ACCOUNT EXECUTIVEDEXM FILM
 • Social Media MarketingGO-VIET technology Trading Company
Trình độ học vấn
 • Nguyen Hien High School
  2011-2014
 • Media Production & MenagermentHoa Sen University
  2014-now
Các kỹ năng
 • Microsoft office
  80%
 • Responsibility
  100%
 • Problem Solving
  100%
Các kênh liên hệ
Liên hệ