GIỚI THIỆU

Sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Ngành: Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp. Mong muốn được làm việc và học hỏi thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Nhân Sự Tổng HợpDoanh nghiệp Tư nhân Bùi Thạnh
  2019-04 2019-05

  Thực tập tại doanh nghiệp từ 04/2019 đến 05/2019 ở phòng Nhân sự được làm các công việc như:
  Nhập dữ liệu;
  Điền hồ sơ;
  Kiểm tra hồ sơ;
  Quản lý hồ sơ;
  Hỗ trợ phòng Tài chính và phòng Kinh doanh.

Trình độ học vấn
 • Đại Học - Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trong quá trình học tập, xếp loại học lực: Khá (7.81 theo thang 10; 3.15 theo thang 4), được nhận học bổng 2 học kì. Ngoài ra, có tham gia các buổi nói chuyện, tọa đàm về khởi nghiệp và tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường (tuyển sinh tân sinh viên, tư vấn học sinh và phụ huynh … )

Các kỹ năng
 • Hành chính Văn phòng (1 năm)
  %
 • Quản lý thời gian
  %
 • Lập kế hoạch
  %
 • Tiếng Anh
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ