GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU BẢN THÂN chuyen vien tu van nhieu nam

Kinh nghiệm làm việc
 • Chuyen Vien Tu Vansan ha
  2009-11 2019-11
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Bán Hàng (9 năm)
  %
 • Đàm phán, Giao tiếp, Xây dựng quan hệ
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Lãnh Đạo
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ