GIỚI THIỆU

Phát triển sâu theo hướng chuyên gia trong lĩnh vực Sales Marketing – Nâng cao nghiệp vụ quản trị và năng lực lãnh đạo – Tối đa hoá năng lực bản thân, lan toả năng lượng tích cực trong môi trường làm việc

Kinh nghiệm làm việc
 • Marketing Chiến Lược - Trợ Lí Phó TGĐ Kinh DoanhCông ty CP Dược Danapha
  2016-09 HIỆN TẠI

  Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược Marketing định kỳ hằng năm. Đảm bảo các kế hoạch Marketing hoạt động hiệu quả trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.
  Hoạch định và triển khai thực hiện chiến lược Marketing trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn cho từng sản phẩm đảm bảo tính hiệu quả cao; xây dựng các giải pháp hữu hiệu và phát triển thương hiệu cho từng nhóm sản phẩm;
  Điều phối, xử lý thông tin với các bên liên quan như Chi nhánh, khách hàng, đối tác… trong các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh.
  Theo dõi, xây dựng các kênh bán hàng, dữ liệu hệ thống khách hàng thân thiết, từ đó thiết lập các chính sách phù hợp.
  Chịu trách nhiệm khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình thị trường và hiệu quả kinh doanh, báo cáo với Phó tổng giám đốc Kinh doanh.
  Trực tiếp soạn thảo và ban hành các chính sách, chương trình khuyến mãi, thúc đẩy doanh số Công ty.
  Quản lý kênh bán lẻ của công ty, chịu trách nhiệm các hoạt động kinh doanh của 7 chi nhánh trên toàn quốc

 • Đại Diện Kinh DoanhHelio Center - Khởi Phát
  2013-08 2016-04

  Thiết lập khu vui chơi giải trí dành cho gia đình đầu tiên tại Đà Nẵng – Helio (Lên kế hoạch, chiến lược hoạt động cụ thể)
  Làm việc với các đối tác chiến lược, các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các đơn vị cung ứng uy tín nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh của Khu vui chơi.
  Soạn thảo Bộ quy trình sản phẩm, quy trình hoạt động của các Phòng ban và Bộ tài liệu đào tạo nhân viên mới
  Rà soát các gói chương trình của đối thủ cạnh tranh, lên kịch bản các chương trình, hội thảo, hội nghị để thu hút khách hàng mới.
  Đề xuất với Ban Tổng giám đốc các ý tưởng kinh doanh liên quan trong lĩnh vực phụ trách
  Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo đội ngũ kế thừa

 • Giám Sát Kênh MTCông ty CP Phân phối Điện Quang (DQD)
  2011-07 2013-04

  Đảm bảo cung cấp các dịch vụ kịp thời tới khách hàng mua hàng trong hệ thống siêu thị phụ trách.
  Đề xuất các kế hoạch, phương án giúp ban Tổng Giám đốc cải thiện tình hình kinh doanh ở khu vực phụ trách.
  Theo dõi hàng hóa, tồn kho và trưng bày.
  Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của thị trường và hỗ trợ giải quyết khiếu nại, phàn nàn từ khách hàng
  Lên kế hoạch đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ đội ngũ nhân viên bán hàng thực hiện đúng lộ trình trong công việc được giao và đi đúng tiến độ để đạt được chỉ tiêu doanh số công ty đề ra.

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  2011
Các kỹ năng
 • Nghiên Cứu Thị Trường (6 năm)
  %
 • Phát Triển Thị Trường (6 năm)
  %
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (5 năm)
  %
 • Lập kế hoạch
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ