Tuyen Nguyen Thanh

Tôi mong làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội phát triển bản thân

GIỚI THIỆU

Đã có 1 năm kinh nghiệm vị trí telesales và vị trí nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc
 • NHÂN​ ​VIÊN​ ​KINH​ ​DOANHNHÀ THỜI ĐẠI
  2017

  Tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng, đưa khách đi tham quan nhà mẫu

 • NHÂN​ ​VIÊN​ ​KINH​ ​DOANHNHỊP CẦU ĐỊA ỐC
  2017

  Tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng

Trình độ học vấn
 • Ngôn ngữCao đẳng Tôn Đức Thắng
  2016-2018
Các kỹ năng
 • English
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ