GIỚI THIỆU

Môi trường làm việc thân thiện công việc phù hợp ổn định .Có cơ hội học tập và phát triển bản thân tích lũy nhiều kinh nghiệm, xử lí công việc hiệu quả, nhanh chóng

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên phân tích sản phẩm và training cho nhân viên
  • Hỗ trợ phụ trách kinh doanh miền Bắc
Trình độ học vấn
  • DượcĐại học Thành Tây
    2017-06 2017-06
  • Tài Chính Ngân HàngĐại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
    2008-06 2008-06
Các kênh liên hệ
Liên hệ