Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCông ty Đông Tây Land
  06/2018 - 08/2019:

  – Gọi điện thoại theo database.
  – Tìm kiếm, nắm bắt thông tin khách hàng.
  – Giới thiệu và chăm sóc khách hàng.
  – Bán hàng

 • Nhân viên kinh doanhCông ty Vinteli
  03/2017 – 06/2018:

  – Chăm sóc các khách hàng cũ.
  – Tìm kiếm KH mới
  – Trực điện thoại.
  – Khai thác thông tin và tạo mối quan hệ với các đối tác

 • Nhân viên chăm sóc khách hàngCông ty Vị Biển
  08/2016 - 02/2017:

  – Chăm sóc khách hàng cũ.
  – Tìm kiếm KH mới
  – Bán hàng , trực điện thoại.
  – Giới thiệu sản phẩm, lên và chốt đơn hàng.
  – Soạn đơn hàng.
  – Giải quyết khiếu nại của khách hàng …

Trình độ học vấn
 • Quản trị doanh nghiệp thương mại.Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - TP.HCM
  10/2014 - 12/2016:
 • Quản trị kinh doanhViện nghiên cứu châu Á - TP.HCM
  01/2014 - 08/2014:
Các kênh liên hệ
Liên hệ