Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng phòng kinh doanh Khu VựcCÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MỚI
  01/02/2017 đến 30/11/2019

  – Tổ chức hoạt động kinh doanh cho phòng kinh doanh Khu vực (xây dựng quy trình, định hướng, xác định phân
  khúc khách hàng, cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường), lên các kế hoạch kinh doanh tháng, tuần…
  – Nhiệm vụ chính: Xây dựng hệ thống đại lý, NPP tại TP.HCM và Miền Trung; chào bán giải pháp cho các dự
  án, thông qua đó hỗ trợ đầu ra doanh số cho hệ thống phân phối; Tìm kiếm và ký kết các đối tác chiến lược, xây
  dựng hệ thống showroom độc quyền tại các tỉnh thành, bao gồm đối tác nước ngoài.
  – Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của phòng, đảm bảo doanh số, dòng tiền, thu hồi vốn.
  – Theo dõi và giám sát hoạt động của nhân viên (kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng).

 • Trưởng phòng kinh doanhCÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP NHẤT
  03/05/2015 đến 30/01/2017

  – Tổ chức hoạt động kinh doanh cho phòng kinh doanh công ty (xây dựng quy trình, định hướng, xác định phân
  khúc khách hàng, cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường), lên các kế hoạch kinh doanh tháng, tuần…
  – Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của nhóm/công ty, đảm bảo doanh số, dòng tiền, thu hồi vốn.
  – Theo dõi và giám sát hoạt động của nhân viên (kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng).
  – Phụ trách và phát triển hệ thống khách hàng chiến lược (key account), quan hệ khách hàng, theo dõi công nợ,
  khai thác tối đa tiềm năng của từng khách hàng.

 • Nhân viên Kinh DoanhCÔNG TY CỔ PHẦN SAMCHEM QUẢ CẦU
  03/03/2014 đến 03/05/2015

  – Tiến hành nghiên cứu thị trường.
  – Khảo sát khách hàng, bán hàng.
  – Bán hàng theo yêu cầu doanh số, thăm hỏi, chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng
  – Hoàn tất các hồ sơ, chứng từ liên quan đến bán hàng (báo giá, hợp đồng, xác nhận đơn hàng, yêu cầu xuất
  hàng, đối chiếu công nợ v.v… ) và các văn bản khác có liên quan.
  – Giám sát Bán hàng và theo dõi công nợ
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi người quản lý trực tiếp.

Trình độ học vấn
 • Phân tích Tài chính Doanh nghiệpĐại học Ngân hàng TP.HCM
  04/2011 - 05/2011
 • Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânĐại học Ngân hàng TP.HCM
  10/2010 - 11/2010
 • Thẩm định và tài trợ dự ánĐại học Ngân hàng TP.HCM
  02/2011 - 04/2011
Các kỹ năng
 • Anh ngữ: TOEIC 450
  %
 • Trình độ vi tính :Tương đương B
  %
 • Giao tiếp
  %
 • Lập kế hoạch
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ