GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP:

Phấn đấu bản thân lên các cấp bật mong muốn. Mức lương ổn định hằng tháng và có thể là không giới hạn.

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên tư vấn bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ chubb life

    1 năm

Các kỹ năng
  • MS Office
    75%
  • Tư vấn
    70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ