Kinh nghiệm làm việc
 • LeaderTIT3T
  11/2019 - HIỆN TẠI

  Tìm kiếm khách hàng
  Tìm nguồn cung cấp
  Thương mại, vận chuyển

 • Demo - EventKANGAROO
  04/2019 - 09/2019

  Triển khai kế hoạch khuyến mãi trên kênh GT
  Đề xuất phương án, chương trình khuyến mãi hỗ trợ
  sellout

 • LeaderĐƠN VỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
  04/2017 - 12/2018

  Tìm kiếm khách hàng.
  Xây dựng nội dụng dựa theo nhu cầu khách hàng.
  Tìm kiếm nhà cung cấp.
  Triển khai công việc.
  Chăm sóc khác hàng.

 • Trợ lý quản lýTGA
  04/2018 - 11/2018

  Training nhân viên
  Quản lý hàng hoá xuất nhập.
  Xử lý vấn đề phát sinh, phản hồi khách hàng…

 • UV BTK - Bí thưĐẠI HỌC HUTECH
  v

  Xử lý hồ sơ sinh viên.
  Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch.
  Tổ chức sự kiện.
  Tổng hợp, giải quyết thắc mắc, nhu cầu sinh viên.
  Làm cầu nối giữa SV và Nhà trường

Trình độ học vấn
 • HUTECH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (ĐẠI HỌC)
Các kênh liên hệ
Liên hệ