GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Trở thành nhà quản lý giỏi.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV SX TM DV Trần Phát
  6/2015 - 2/2016

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  – Quản lý, giám sát quá trình làm việc của toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh;
  – Phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên kinh doanh;
  – Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm;
  – Lập dự trừ kinh phí hoạt động cho phòng kinh doanh theo tháng, quý, năm;
  – Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng mới
  – Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác Marketing và quảng bá sản phẩm của công ty;
  – Lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai các hoạt động điều tra, phân tích thị trường liên quan đến các sản phẩm do công ty cung cấp;
  – Thiết lập hệ thống văn bản chứng từ lưu hành nội bộ sử dụng trong quá trình điều hành hoạt động của phòng kinh doanh;
  – Cân đối nhu cầu nhân sự để đề xuất giám đốc công ty về tăng hoặc giảm nhân sự của phòng kinh doanh;
  – Lập kế hoạch đào tạo nhân viên kinh doanh;
  – Chỉ đạo nhân viên phòng kinh doanh làm việc tốt để đạt kế hoạch kinh doanh do công ty đề ra;
  – Đề xuất các ý kiến về thưởng, phạt đối với nhân viên kinh doanh;
  – Đề xuất các ý kiến về việc xây dựng

 • Trợ Lý Giám Đốc Công ty TNHH vận tải & du lịch Tân Bảo An
  5/2011 - 6/2015

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  – Quản lý các công việc liên quan đến hợp đồng, tiến độ thanh toán, công nợ và chăm sóc khách hàng.
  – Phụ trách các công việc về hành chánh tổng hợp, .
  – Theo dõi, đánh giá sự hài lòng của khách hàng định kỳ hoặc đột xuất báo cáo với Giám Đốc.
  – Hợp tác với các đối tác, nhà phân phối, các phòng ban liên quan triển khai hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng hiệu quả.
  – Quản lý công tác điều phối xe và bộ phận Kinh Doanh của công ty.
  – Lập chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh cho công ty.
  – Lập các báo cáo về tình hình kinh doanh theo tháng hoặc quý.
  – Theo dõi tiến độ xe hàng ngày để bảo đảm thời gian giao hàng
  – Phối hợp xử lý các sự cố phát sinh khi xe đi giao hàng.
  – Lên kế hoạch điều xe để vận chuyển hàng hóa.
  – Trợ lý cho Giám Đốc các hoạt động Marketing của công ty.
  – Lên kế hoạch các cuộc họp, hội thảo, hội nghị.
  – Hỗ trợ, tham mưu cho GĐ trong công tác quản lý và hoạt động chung của công ty
  – Nhắc nhở các đơn vị, phòng ban trực thuộc thực hiện các công việc.

 • Trưởng Phòng Kinh DoanhBest Way
  3/2009 - 5/2011

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  _ Lập kế hoạch kinh doanh của phòng theo định hướng của ban Giám Đốc.
  _ Quản lý nhân viên KD và đảm bảo doanh số phòng KD.
  _ Khai thác và thực hiện các công việc kinh doanh của công ty.
  _ Thực hiện các kế hoạch xúc tiến, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, quảng bá sản phẩm.
  _ Triển khai kế hoạch bán hàng, kế hoạch kinh doanh và tiếp thị sản phẩm hiệu quả.
  _ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động kinh doanh.
  _ Tìm kiếm, phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng..
  _ Lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện các event của công ty.
  _ Đàm phán, ký kết các hợp đồng.

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhĐại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh
  11/2005 - 9 /2009

  Bằng cấp: Cao đẳng

 • Sale ManagerĐại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
  8/2013 -

  Ngoài ra:
  Tháng 1/2010 – Tháng 7 /2010 – Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
  Bằng cấp: Khác
  Chuyên ngành: Trợ Lý Giám Đốc

Các kỹ năng
 • MS Office
  95%
 • Quản lý và giám sát
  90%
 • Giải quyết vấn đề
  95%
 • Đàm Phán / Thương Lượng
  86%
Các kênh liên hệ
Liên hệ