GIỚI THIỆU

cao mét 73 , ngoại hình ổn , mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm , tiền lương không quan trọng

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh Doanh Quấc TếBirmingham city university
  2019-9 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale)
  %
 • Facebook Ads (1 năm)
  %
 • Giao tiếp
  %
 • Xây dựng quan hệ
  %
 • Tiếng Anh
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ