Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCÔNG TY TNHH TM XNK DỊCH VỤ PHÚ QUÝ
  01/2009 - 01/2019

  Liên lạc siêu thị đặt hàng khi hàng hết và lấy đơn hàng,
  theo dõi trưng bày hàng, tiến độ giao hàng, xử lý sự cố
  phát sinh. Đàm phán hợp đồng, chương trình khuyến mãi,
  chào hàng mới, chăm sóc sau khi bán hàng.

Các kênh liên hệ
Liên hệ