GIỚI THIỆU

.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên Kinh doanh và MarketingCông ty TNHH Thực phẩm Taki
  8/2017 - Hiện tại

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  – Quản lý fanpage, lên kế hoạch, thực hiện các chương trình online.
  – Tổ chức và điều hành Workshop tại công ty.
  – Đi thị trường, bán hàng, chăm sóc, duy trì, phát triển mối quan hệ kinh doanh.
  – Chăm sóc khách hàng, lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng, đốc thúc, thu hồi công nợ, giải quyết khiếu nại khách hàng đồng thời dự kiến đặt hàng cho bộ phận thu mua.
  – Lập kế hoạch, báo cáo công việc theo quy định của bộ phận.

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanh tổng quátĐại học Kinh Tế - Đà Nẵng
  7/2014 - 7 /2017
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
 • MC
  75%
Các kênh liên hệ
Liên hệ