GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Kinh doanh,phát triển thị trường

Kinh nghiệm làm việc
 • ASM Công Ty Cổ Phần TM DV Ngữ Á Châu
  2/2011 - 6/2013

  Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát
  Nhiệm vụ chính: Bán hàng và khảo sát thị trường

Trình độ học vấn
 • Công nghệ thông tin (Cao Đẳng)Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh
  9/2006 - 10 /2010
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
 • Thuyết phục khách hàng
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ