Kinh nghiệm làm việc
 • Grab VN
  2019-02 2019-04
 • vnengry
  2017-07 2019-01
 • smartlinks
  2014-04 2015-06
Trình độ học vấn
 • Cao Đẳng - QTKDTÔN ĐỨC THẮNG
  2012 2015

  ĐÃ TỐT NGHIỆP

Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng (5 năm)
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng (5 năm)
  %
 • Tiếng Anh
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ