GIỚI THIỆU

Môi trường làm việc thân thiện công việc phù hợp ổn định.Có cơ hội học tập và phát triển bản thân tích lũy nhiều kinh nghiệm, xử lí công việc hiệu quả, nhanh chóng

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên bán hàngGavani
    2018-7 2019-4
Trình độ học vấn
  • THPT Hiệp Bình
    2017-11
Các kênh liên hệ
Liên hệ