GIỚI THIỆU

Tôi mong muốn làm việc trong môi trường cạnh tranh, nhiều thử thách. Nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, không ngừng tăng lợi nhuận chung cho công ty và trở thành nhân viên bán hàng giỏi.

Kinh nghiệm làm việc
 • CTV MarketingUK Academy
  2018-2019

  Thu thập Data Khách hàng,
  Nghiên cứu thị trường,

 • Telesales – Tư vấn tuyển sinhthống Mầm Non Quốc Tế Saigon Academy
  2017-2018

  Hỗ trợ sự kiện

 • CTV MarketingTập đoàn Nguyễn Hoàng
  2016-2017
Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhĐại học Quốc Tế Hồng Bàng
  2015-2019

  Bằng cấp: Cử nhân.

Các kỹ năng
 • Tin học
  80%
 • Giao tiếp.
  80%
 • Hòa đồng với đồng nghiệp
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ