GIỚI THIỆU

Trong cuộc sống hay công việc Tôi luôn có những mục tiêu rõ ràng để thực hiện và hoàn thành,như là động lực giúp Tôi cố gắng làm việc để đạt được điều Tôi mong muốn.Mục tiêu sắp tới trong vòng 2 năm để trở thành REGIONAL SALE MANAGER.

Kinh nghiệm làm việc
 • AREA SALE MANAGERCÔNG TY CP TMDV SX HƯƠNG THỦY.
  10/2015 - Hiện tại

  Từ 10/2015 đến 10/2017 – Quản lý nhãn hàng Lee Kum
  Kee khu vực toàn Hồ Chí Minh.
  – Tuyển dụng đào tạo lại nhân sự Giám sát bán hàng,Nhân
  viên bán hàng cho khu vực Hồ Chí Minh
  – Nhận chỉ tiêu từ Công Ty,lên kế hoạch bán hàng theo
  tháng,quý,năm.
  – Làm việc trực tiếp từ đối tác nhãn hàng,phân tích và đề xuất
  kế hoạch bán hàng.
  – Lên kế hoạch theo dỏi đội ngủ bán hàng,kiểm tra định
  hướng cụ thể cho từng nhân viên.
  – Lắng nghe,nắm bắt tâm tư nguyện vọng,khen thưởng xử
  phạt rõ ràng.
  – Sắp xếp công việc hiệu quả theo thứ tự ưu tiên.
  —Hoàn thành chỉ tiêu 2 năm 2016 và 2017 đạt doanh số
  vượt 120%
  * Từ 11/2017 đến 07/2019 – Tiếp nhận nhãn hàng Mix ( nhãn
  hàng tổng hợp ) khu vực toàn Hồ Chí Minh.
  – Tiếp nhận hiện tại bao gồm : 1 Giám sát bán hàng và 3
  Nhân viên bán hàng,doanh số thực đạt từ 30 % đến 40%.
  – Đề xuất kế hoạch tăng nhân sự cho đội Mix bao gồm : 1
  Giám sát bán hàng và 5 Nhân viên bán hàng.
  – Nhân sự đày đủ cho HCM : 2 Giám sát bán hàng và 8 Nhân
  viên bán hàng chia 2 đội HCM 1 và HCM 2.
  – Lên kế hoạch đào tạo và bán hàng cho toàn đội,phân chia
  lại khu vực hợp lý cho từng nhân viên
  – Nhận chỉ tiêu từ Công Ty,lên kế hoạch bán hàng theo
  tháng,quý,năm.
  – Gia tăng được doanh số từ 30% , 40% lên 80% đến 90%.
  * Tiếp nhận thêm nhãn Group Seb ( Asia Vina , Supor ,Tefal )
  khu vực toàn Hồ Chí Minh.
  – Làm việc với đối tác nhãn hàng,đề xuất các chương trình
  khuyến mãi,ưu đãi và các chính sách cho nhân viên.
  – Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự,phân chia khu vực cho
  toàn đội bán hàng ở Hồ Chí Minh.
  – Đề xuất các kế hoạch bán hàng theo ngày,tuần,tháng,quý và
  năm.
  – Triển khai và thực hiện kế hoạch bán hàng đã đề xuất và
  đạt theo từng cột móc thời gian theo kế hoạch đề ra.
  – Đi thị trường tìm hiểu thộng tin đối thủ,đề xuất các chương
  trình khuyến ,chăm sóc khách hàng và các chế độ hậu mãi
  lâu dài cho khách hàng và đại lý bán hàng,đại lý độc quyền.

 • TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNCÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VIỆT TRÍ HƯNG.
  08/2014 - 09/2015

  – Chịu trách nhiệm tất cả công việc tại Văn Phòng đại diện.
  – Chịu trách nhiệm đào tạo kỹ năng bán hàng cho toàn đội
  nhân viên kinh doanh
  – Nhận chỉ tiêu đầu tháng từ Công Ty=>chia địa bàn,lên kế
  hoạch tạo độ phủ cho từng nhân viên cho hợp lý.
  – Lên kế hoạch đầu ngày, phân tích, chia chỉ tiêu cụ thể từng
  ngày cho từng nhân viên=>cuối ngày, tuần kiểm tra lại kết quả
  đạt được và chưa được của từng nhân viên=>có hướng xử lý
  kịp thời từng nhân viên.
  – Thúc đẩy, đánh giá, đúc kết từng nhân viên để theo kịp tiến
  độ bán hàng
  – Lên kế hoạch, theo dõi tiến độ nhân viên cụ thể hợp lý với
  khu vực từng ngày, tuần, tháng, quý-Quản lý hiệu quả tồn kho
  tại Chi Nhánh.
  – Phân tích lãi lổ hàng tháng,quý tại Chi Nhánh
  – Quản lý và sử dụng hiệu quả vật dụng khuyến mãi,chương
  trình khuyến mãi tại khu vực=> kết quả đạt độ bao phủ hiện
  diện Công Ty trên khu vực Tân Phú 100%,Tân Bình
  80%,Quận 11 90%.
  – Nắm thông tin chương trình khuyến mãi của đối thủ tại khu
  vực kịp thời.
  – Nắm và biết tất cả những khách hàng tại khu vực=> Đề xuất
  những chương trình khuyến mãi phù hợp tại khu vực phụ
  trách.
  – Huấn luyện, đào Tạo nhân viên kinh doanh thường xuyên về
  kỹ năng bán hàng,kỹ năng giao tiếp,kỹ năng xử lý tình
  huống.
  – Quản lý đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, kỷ luật
  – Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từng nhân viên.
  – Khen thưởng và xử phạt rõ ràng từng nhân viên.
  – Sắp xếp, giải quyết công việc hiệu quả theo thứ tự ưu tiên

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhĐẠI HỌC HỒNG BÀNG
  09/2003 - 10/2007

  Tốt nghiệp loại Trung Bình

 • KHÓA HỌC NGẮN HẠN

  Kỹ năng lãnh đạo,quản lý đội nhóm – Năm 2012
  Leader Minset 1+2 – Năm 2013
  Xây dựng năng lực lãnh đạo – Năm 2013
  Follow Me – Năm 2013

Danh hiệu & Giải thưởng
 • Quản Lý Xuất Sắc
  2016-2017
 • Quản Lý Phát Triển Nhãn Hàng Xuất Sắc
  2018
Các kỹ năng
 • Quản Lý
  80%
 • Tin Học
  80%
 • Đào Tạo
  80%
 • Tiếng Anh
  50%
Các kênh liên hệ
Liên hệ