GIỚI THIỆU

Hoà đồng, dễ thích nghi Tinh thần học hỏi, lắng nghe. Mong được hợp tác với mọi người để có nhiều kinh nghiệm.

Kinh nghiệm làm việc
  • Tư Vấn ViênTrung Tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ
    08/2019 - 10/2019
Trình độ học vấn
  • Giáo dục Tiểu học - Loại KháTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP (ĐẠI HỌC)
    2019 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ