GIỚI THIỆU

Hoà đồng, thân thiện, lâu lâu có chút rụt rè yếu đuối, có 3 năm đi bán hàng

Trình độ học vấn
 • Đại Học - Tài Chính – Ngân HàngTrường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh
  2022-06 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Kinh Doanh/Bán Hàng (3 năm)
  80%
 • Hòa đồng
  70%
 • Làm việc nhóm
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ