Trình độ học vấn
 • Đại Học - Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  2019

  Luôn là sinh viên ưu tú

Các kỹ năng
 • Google Ads(AdWords) (1 năm)
  %
 • Hòa đồng
  %
 • Giao tiếp
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ