Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viênCông ty TNHH Thuận An
  Tháng 3/2015 - Tháng 2/2016

  Tư vấn và bán các loại thuốc về thủy sản
  – bán tức ăn cho tôm
  – Nhập báo cáo xuất tồn hàng ngày

 • Nhân viên KCSCông ty SXTACN ViNA HTC
  Tháng 4/2016 - Tháng 11/2018

  – Theo dõi đầu vào và đầu ra của việc sản xuất tức ăn cho gia súc, gia cầm

 • Nhân viên phòng labcông ty TNHH đầu tư VƯơng Quốc Việt
  Tháng 8/2013 - Tháng 2/2015

  Quản lý môi trường nuôi
  – Kiểm tra dịch bệnh trên tôm
  – Tìm nguyên nhân và phương pháp trị bệnh cho tôm

Trình độ học vấn
 • Kỹ sư nuôi trồng tủy sảnĐại học Thủy Sản Nha Trang
  Tháng 8/2008 - Tháng 8 /2013
Các kỹ năng
 • Kỹ năng bán hàng
  80%
 • Kỹ năng vi tính
  70%
 • Kỹ năng thuyết trình
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ