GIỚI THIỆU

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp ,năng động , có cơ hội phát triển bản thân , thăng tiến cao , thành công trong công việc

Kinh nghiệm làm việc
 • Physical Technician/Director AssistantNuclear Center of HCMC
  From 06/2014 to 08/2016
 • SpecialistCathay Life Insurance
  From 12/2016 to now
Trình độ học vấn
 • PhysicsUniversity of Sciences
  2008-2012
 • English LinguisticUniversity of Social Sciences and Humanities
  2015-2018
Các kênh liên hệ
Liên hệ