Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân Viên Kinh DoanhCông ty Cổ phần Eurowindow
    2018-5 2019-3
Trình độ học vấn
  • Cao Đẳng - Quản Trị Kinh DoanhCao đẳng Xây dựng TP.HCM
    2019-10 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
  • Phát Triển Thị Trường (1 năm)
    80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ