GIỚI THIỆU

Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhBĐS Phú Hưng
  Tháng 10-2017 đến 10-2018

  Tìm kiếm khách hàng và tư vấn sản phẩn cho khách hàng.
  – Gọi điện thoại cho khách hàng theo data có sẵn.
  – Chuẩn bị tài liệu tư vấn.
  – Hỗ trợ khách hàng tham quan dự án.
  – Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
  – Tổng hợp khách hàng và gửi báo cáo cho trưởng phòng.

Trình độ học vấn
 • Trung Học Phổ Thông Nguyễn Đình Chiểu
Các kênh liên hệ
Liên hệ