GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: Môi trường làm việc thân thiện. Làm tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy được khả năng của bản thân. THÔNG TIN THÊM: – Ngành nghề: Bán hàng, Kinh doanh – Số năm kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm – Mong muốn mức lương tối thiểu: 5,000,000 VNĐ – Hôn nhân: Độc thân

Trình độ học vấn
  • Đại học Tài Chính Kế ToánTrường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh
    2015 - 2019

    Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Các kênh liên hệ
Liên hệ