GIỚI THIỆU

“Mong muốn làm trong một môi trường chuyên nghiệp năng động để học hỏi kinh nghiệm,thử thách bản thân,tạo mối quan hệ tốt với các thành viên trong công ty,rèn luyện tư duy,kỹ năng sống,mang lại doanh thu cho công ty là niềm vui của chính mình Vì em nghĩ rằng cty phát triển thì mình mới thấy hạnh phúc”

Kinh nghiệm làm việc
 • NHÂN VIÊN KINH DOANHCTY CP TM XNK XD TRƯỜNG PHÚC
  03/2017 - Hiện tại

  – Tìm hiểu thị trường,bán hàng thương mại

Trình độ học vấn
 • HỆ CAO ĐẲNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHTrường cao đẳng kinh tế công nghệ
  08/2013 - 06/2015
Danh hiệu & Giải thưởng
 • TIẾNG ANH CCQG A - B TIN HỌC VĂN PHÒNG A
Các kỹ năng
 • Giao tiếp:
  80%
 • Làm việc nhóm:
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ