Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên XNKCông ty TNHH B.O.P
  12/2014- Đến nay

  – Tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu.
  – Lấy lệnh hãng tàu,làm kiểm dịch động thực vật.
  – Khai tờ khai, làm thủ tục thông quan hải quan.
  – Quản lí hồ sơ hải quan.

Trình độ học vấn
 • Kinh tế vận tải và dịch vụTrường ĐH Hải Phòng
  2011 - 2015

  tốt nghiệp loại Khá

Các kỹ năng
 • vi tính
  %
 • Toeic
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ