GIỚI THIỆU

Mục tiêu ngắn hạn Mong muốn có cơ hội phát huy trong công việc, tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển đồng thời nâng cao nghề nghiệp của bản thân. Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kiến thức và kinh nghiệm đã có vào công việc đảm nhận. Mục tiêu dài hạn: Có việc làm ổn định, lâu dài để tham gia xây dựng công ty ngày càng phát triển. Biết được thêm những kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức góp phần làm tốt công việc. Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Trình độ học vấn
  • Quản trị kinh doanhCao Đẳng GTVT TPHCM
Các kỹ năng
  • Biết sử dụng Word
    %
  • Sử dụng Internet, Email
    %
Các kênh liên hệ
Liên hệ